top of page

Klauzula informacyjna
Firma EstetiQ salon kosmetologiczny z siedzibą w Cieszynie, ul. Mennicza 48/2 w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r oku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez EstetiQ mobilny salon kosmetologiczny z siedzibą w Cieszynie dalej: 
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EstetiQ salon kosmetologiczny Izabela Greń z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 48/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod  nr NIP: PL 5482542876 REGON: 243072818 oraz EstetiQ salon kosmetologiczny Katarzyna Cholewa z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 48/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod  nr NIP: PL 5482609043 oraz nr Regon: 243403534.
EstetiQ salon kosmetologiczny nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds.
danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej
podane kontaktowe:
· adres pocztowy: ul. Mennicza 48/2, 43-400 Cieszyn
· adres poczty elektronicznej: biuro@estetiqhomespa.com
· numer telefonu 531 47 47 731 
II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
EstetiQ salon kosmetologiczny Izabela Greń oraz EstetiQ salon kosmetologiczny Katarzyna Cholewa może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
· spersonalizowanego marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez
EstetiQ
 salon kosmetologiczny Izabela Greń oraz EstetiQ salon kosmetologiczny Katarzyna Cholewa, a także celów statystycznych - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
III. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji
międzynarodowych.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia
sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa,
dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
VI. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez EstetiQ
 salon kosmetologiczny Izabela Greń oraz EstetiQ salon kosmetologiczny Katarzyna Cholewa Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
· prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
· prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
· prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
· prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21
RODO).
Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.
lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
VII. Podanie danych osobowych a zawarcie umowy
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wykonania usługi.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.
VIII. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw
ochrony danych osobowych.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty.

bottom of page